Kondomer, "dörrhängare" och musmattor ska säkra sexet

Kondomer, "dörrhängare" och musmattor ska säkra sexet

Kondom tillsammans med annat preventivmedel, det vill säga dubbelt skydd, är budskapet till ungdomarna i Jönköpings län.

Både kondom och annat preventivmedel ger skydd mot oönskade graviditeter och könssjukdomar, alltså dubbelt skydd. Det är budskapet i ett pilotprojekt i Region Jönköpings län med både ungdomar och skolsköterskor som målgrupp.

– En oönskad graviditet eller könssjukdom kan innebära kaos i en ung människas liv. Vi vill därför minska riskerna genom en ökad användning av kondom plus annat preventivmedel, gärna långtidsverkande, säger Charlotte Jerkelund, folkhälsoutvecklare i Region Jönköpings län, med ansvar för sexuell hälsa.

Region Jönköpings län har tagit fram ett material med budskap i form av bland annat ”dörrhängare”, musmatta och olika affischer, som till exempel ett ”självtest”, samt en visningslåda med olika kondomer och olika sorter långtidsverkande preventivmedel. Detta för att underlätta dialogen mellan ungdomar och skolsköterskor.

– Vi har bland annat genomfört flera workshops med både personal från olika verksamheter och ungdomar om vilken ton de föredrar och vad som fångar deras uppmärksamhet. Det ledde till ett budskap med glimten i ögat och humor, säger Elin Carlholt, kommunikationsstrateg på Region Jönköpings län.

Tanken är att skolsköterskor i Jönköpings län ska använda materialet i samband med det hälsosamtal som sker med alla elever i årskurs 1 på gymnasiet. Just nu utbildas skolsköterskor i hur de ska arbeta med materialet.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen