Politik

Forsberg (S): ”Det har funnits en avsaknad av politisk ledning”

Forsberg (S): ”Det har funnits en avsaknad av politisk ledning”

Nyligen släppte Boverket en rapport över bostadsbyggandet i landet. Siffror visar på att byggandet av flerbostadshus är nu på den högsta nivån sedan slutet av miljonprogrammet. Siffrorna visar också att bostadsbyggandet i Jönköping är lägre än riksgenomsnittet. De visar att det byggts knappt en bostad per 1000 invånare i Jönköpings kommun det senaste året. Detta är något Monica Forsberg (S) är starkt kritisk till.

– Siffrorna för Jönköpings del är en oerhört tråkig läsning. Anledningen till att det ser ut så här beror på att det under alldeles för lång tid har stått still i kommunen, och att det funnits en avsaknad av en politisk ledning, säger det socialdemokratiska oppositionsrådet Mona Forsberg.

– Just nu håller vi därför på att ta ett omtag kring bostadsfrågorna, och vi som är ansvariga kommunalråd för området arbetar tillsammans med detta. Tittar vi framåt är jag också trygg med att takten kommer att öka. Strandängen och södra Munksjön är två av flera större områden som ligger i bostadsförsörjningsprogrammet. Att vi har en socialdemokratiskt ledd regering som prioriterar bostadsfrågorna och byggandet av lägenheter bidrar också. Bostadspolitik handlar inte bara om att få fram Attefalls-hus utan också om att ta fram riktiga bostäder, säger Mona Forsberg.
Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson tycker att det är positivt att bostadsbyggandet nationellt går upp.


– Det är nödvändigt att bostadsbyggandet går upp. Vi har haft ett väldigt lågt byggande under en lång tid, och vi ser att det i dag är bostadsbrist i princip hela Jönköpings län. Därför är det glädjande att trenden vänder och att det byggs mer flerfamiljshus. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sett att det funnits ett stort behov och arbetat hårt med frågan och bland annat presenterat ett 22-punktsprogram för ökat bostadsbyggande. Den politiska viljan är också tydlig i budgeten. Jämfört med de borgerliga partierna satsar regeringen 4,5 miljarder kronor mer på ökat bostadsbyggande, säger Johanna Haraldsson.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen