Kommun

Därför är Jönköpings snusare miljöbovar

Därför är Jönköpings snusare miljöbovar

Trots att det är skadligt för miljön fulspolas cirka 50 000 snusprillor varje dag – bara i Jönköpings kommun. Nyligen gjordes en undersökning för att ta reda på varför.

I helgen uppmärksammades globala sanitetsfrågor under FN:s internationella världstoalettdag. 

För Sveriges del ligger fokus på att sluta fulspola, det vill säga spola ner skadliga ämnen.

Den vanligaste fulspolningen i Sverige är snus. Bara i Jönköpings kommun spolas uppskattningsvis 50 000 snusprillor ner i toaletten varje dag. Det motsvarar 15 ton snus per år.

– Snus innehåller flera skadliga ämnen, bl.a. tungmetaller som kadmium, krom, nickel, arsenik och bly. Reningsverken kan ta bort mycket i reningsprocesserna, men inte tungmetaller, säger Nicklas Eriksson, enhetschef för VA-verk i Jönköpings kommun

Enligt en ny undersökning av branchorganisationen Svenskt vatten beror fulspolningen i många fall på okunskap. Många tror att snus förmultnar och därför kan slängas var som helst, men det är felaktigt. I själva verket ska snus alltid slängas bland brännbara sopor.

LÄS MER: Unga i Jönköping snusar mer än andra

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen