Debatt

Insändare: Bevara Munkaskogsgården

Insändare av Morgan Malmborg, Habodemokraterna:
Munkaskogsföreningen har gjort ett fantastiskt jobb under många år, man har renoverat gården för egna pengar samt gjort att många turister kommit till Habo. Tyvärr ligger föreningen och kommunen i en tvist. Nu har det gått så långt att på kommunstyrelsen 23/5 fattades ett beslut att säga upp nyttjanderätten med avflyttning senast 2017-12-31.

Vi Habodemokrater anser att detta beslut är förhastat därför yrkade (röstade) vi på en återremiss att detta ärende skulle skjutas upp till tvisten är löst. Tyvärr förlorade vi med 10-1 i omröstningen. Trots detta sorgliga beslut hoppas vi att tvisten kan lösas och ett nytt beslut fattas senare i höst.

Kommunen har planer att bygga hus på Munkaskog men detta är inte aktuellt de närmaste 10 åren. Vad som händer då är mycket oklart. Man kan stycka av lite av marken för att bevara gården. Föreningen vill ju köpa gården, skall den stå kvar borde Munkaskogsföreningen få köpa gården till ett rimligt pris. Men troligen blir detta beslut tidigast aktuellt om 10år. Vi anser att föreningen skall få ett nyttjanderättsavtal på minst 5år sedan 2 år i taget.

Morgan Malmborg
Habodemokraterna

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen