Affärer

ITAB i storaffär - köper två tyska bolag

ITAB i storaffär - köper två tyska bolag

ITAB har via sitt dotterbolag köpt två tyska belysningsbolag för drygt 140 miljoner kronor.

Jönköpingsbolaget ITAB köper två av Tysklands ledande aktörer inom försäljning av belysningssystem till främst fackhandeln på den tyska marknaden. Bolagen som ITAB nu förvärvar, har sitt säte i Menden, och heter D&L Lichtplanung GmbH och D.Lindner Lichttechnische Grosshandlung GmbH.

De tyska bolagen omsatte tillsammans 22 miljoner euro under 2016 och har 50 anställda. Köpeskillingen för aktierna och inkråmet uppgår till motsvarande cirka 14 miljoner euro, drygt 140 miljoner kronor.

– Förvärvet är ett led i att intensifiera marknadsbearbetningen på den tyska marknaden och stärka ITABs position. Förvärvet förväntas generera synergier och ITAB kommer erbjuda de tyska kunderna en kombination av lokal belysningskompetens med global sourcing av belysningsprodukter. Förvärvet är i linje med ITABs strategi och fortsatta satsningar på försäljning av helhetskoncept till detaljhandeln, skriver ITAB i ett pressmeddelande.

I förvärvet ingår också inkråm från U. Wallmeier Beleuchtungstechnik och Vockroth u. Wallmeier GbR Elektroinstallation.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen