USA-fabrik blir Husqvarna Groups första soldrivna anläggning

USA-fabrik blir Husqvarna Groups första soldrivna anläggning

Husqvarna Group satsar på solenergi och bygger sin första solcellsanläggning vid en av företagets fabriker i Nashville, Arkansas, USA.

Den nya anläggningen beräknas minska CO2 utsläppen med cirka 1,000 ton under det första året och cirka 25,000 ton under anläggningens förväntade livslängd på 25 år.

Den nya anläggningen har kapacitet att producera 1,3 megawatt (1,3 miljoner watt) solenergi, vilket ger företaget möjlighet att öka andelen elektricitet från förnybara källor och därmed minska miljöpåverkan genom växthusgaser och andra utsläpp som sker vid användandet av kol-baserad el. 

Anläggningen börjar byggas under tredje kvartalet 2017 och beräknas vara klart vid årsskiftet. Solcellssystemet är skalbart, och kan byggas ut i framtiden.

Kommentarer
comments powered by Disqus
Till toppen